Browse Our Dictionary
L

love match

བརྩེ་མཐུན་གཉེན་སྒྲིག= ཕ་མས་འགྲིག་པའི་གཉེན་སྒྲིག་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་གཉིས་དབར་གྱི་བརྩེ་བ་གཞི་ལ་བཅོལ་བའི་གཉེན་སྒྲིག