Browse Our Dictionary
M

machine gun

མེ་མདའ་སྦག་སྦག མེ་ཤིན་གྷན། = ཧ་ཅང་མྱུར་སྟབས་ངང་མདེའུ་གཅིག་ནས་གཅིག་མཐུད་དེ་མེ་རྫས་མང་པོ་འཕེན་པར་བྱས་པའི་རང་འགུལ་མེ་མདའ་ཞིག