Browse Our Dictionary
M

machismo

ཕོའི་རང་གཤིས། = སྐྱེས་པ་ཕོ་ཡིན་ན་ལུས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་དང་། སྤྱོད་ཚུལ་དྲག་པོ་དགོས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འདོད་ཚུལ་ལ་མོས་མཐུན་བྱེད་པའི་གཤིས་རྒྱུད་དམ་ལྟ་སྤྱོད་ཅིག