Browse Our Dictionary
M

magnetic force

ཁབ་ལེན་གྱི་ཤུགས། = ཁབ་ལེན་ཁྱབ་ར་ཞིག་གི་ནང་འགུལ་བཞིན་པའི་གློག་ཟུངས་ཤིག་གམ། ཡང་ན་ཁབ་ལེན་སྣེ་ཞིག་ཕར་འབུད་པའམ་ཚུར་འཐེན་པའི་ནུས་པ།