Browse Our Dictionary
M

magnetic head

སྡུད་མགོ། = ཁབ་ལེན་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་དན་གྲངས་རྣམས་སུབ་པ་དང་། ཀློག་པ། གསར་དུ་འབྲི་བའི་བྱེད་ལས་ཅན་གྱི་གློག་ཁབ་ལེན་གྱི་ཡོ་ཆས་ཤིག