Browse Our Dictionary
M

maize

ཨ་ཤོམ། མ་རྨོས་ལོ་ཏོག = འདི་ནི་ཞིང་སྐྱེས་ལོ་ཏོག་གི་རིགས་ཏེ་བཟའ་འབྲུའི་གྲས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། སྡོང་པོ་ལྗང་སེར་མཐོ་ལ་དྲང་བ་ཚིགས་མཚམས་དུ་མ་ཅན། ལོ་མ་རལ་གྲིའི་དབྱིབས་ཅན་ཞེང་ཆེ་ཞིང་དཀྱུས་རིང་བ་ཡོད། དེའི་འབྲས་བུ་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་ཟེར་བ་དེའོ།