Browse Our Dictionary
M

mallow

རྒྱ་ལྕམ། = འདི་ལྡུམ་རར་སྐྱེ་ལ་དབྱིབས་ཕོ་ལྕམ་ལྟར་ལས་ལོ་སྡོང་སོགས་ཆུང་བ་ཡིན། འདི་ལ་མེ་ཏོག་རྒྱ་དཀར་ཅན་དང༌། རྒྱ་སྨུག་སྐམ་ནས་སྔོན་པོར་འགྲོ་བ་གཉིས་ཡོད།