Browse Our Dictionary
M

mammalogy

ནུ་གསོ་སྲོག་ཆགས་ཚན་རིག = ནུ་གསོ་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རིགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་སློབ་གཉེར་དང་འབྲེལ་བའི་སྲོག་ཆགས་ཚན་རིག་གི་ཡ་གྱལ་རིག་གནས་ཤིག