Browse Our Dictionary
M

man of the match

ཕུལ་བྱུང་རྩེད་འགྲན་པ། = རྩེད་འགྲན་གཅིག་གི་ནང་ནས་བྱས་རྗེས་རླབས་ཆེན་འཇོག་མཁན་གྱི་རྩེད་མོ་བ་ཞིག