Browse Our Dictionary
M

manoeuvre

xx ༡། སྒུལ་རྩལ། = ཐབས་བྱུས་མཁས་པོ་དང་གཟབ་ནན་ཆེ་བར་དགོས་པའི་གཡོ་འགུལ། ༢། དམག་འཐབ་ཇུས་འཆར། = ཐབས་མཁས་ཀྱིས་བཀོད་བྱུས་སྟོན་པའམ། དམག་འཁྲུག་དང་དཔུང་འཇུག་རྩལ་སྦྱོང་ཆེད་འཆར་འགོད་བྱས་པའི་དམག་དོན་བྱེད་སྒོ་ཞིག