Browse Our Dictionary
M

maracas

ལག་ཁྲོལ། =ནང་ངོས་ལ་ཅ་དངོས་ཧྲུག་ཧྲུག་དེ་འདྲ་བརྒྱངས་ཏེ་དཀྲུག་ན་སྒྲ་འདོན་ཞིང་། རོལ་ཆའི་རིགས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཕོ་ལོང་ཡུ་བ་དང་ལྡན་པ་ཆ་གཅིག