Browse Our Dictionary
M

martial arts

རང་སྲུང་དྲག་རྩལ། དྲག་རྩལ། = ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་ནས་དར་བའི་རང་སྲུང་བྱ་ཐབས་དང་མཚོན་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ལུས་ཀྱི་དྲག་པོའི་རྩལ་ཞིག