Browse Our Dictionary
M

mass advertising

རྒྱ་ཁྱབ་དྲིལ་བསྒྲགས། = དྲྭ་རྒྱ་དང་། ཚགས་ཤོག རླུང་འཕྲིན། བརྙན་འཕྲིན་སོགས་སྤྱད་དེ་མི་ཚོགས་མང་པོར་ཁྱབ་ཐུབ་པར་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤིག