Browse Our Dictionary
M

mass mailing

རྒྱ་ཁྱབ་སྦྲག་གཏོང་། = དུས་ཚོད་གཅིག་གི་སྟེང་མི་གྲངས་མང་པོར་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ཅ་དངོས་སམ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་བ་ཞིག