Browse Our Dictionary
M

Master of Arts

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ། = ཚན་རིག་ལས་གཞན་པའི་རྒྱལ་རབས་དང་། རྩོམ་རིག སྐད་ཡིག རིག་གཞུང་ལྟ་གྲུབ་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་རིག་གནས་ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཐོན་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྩལ་བའི་ལག་ཁྱེར།