Browse Our Dictionary
M

master of ceremonies

ལས་རིམ་གཙོ་སྐྱོང་པ། = རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་དང༌། ཚོགས་འདུ། སྤྲོ་སྐྱིད་སོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་དང༌། ངོ་སྤྲོད་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་སྐྱེ་བོ།