Browse Our Dictionary
M

master plan

འཆར་གཞི་ཨ་མ། = མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་གང་ཟག་སྒེར་རམ། སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཕན་ཚུན་གྲོས་སྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་འཆར་གཞི།