Browse Our Dictionary
M

master’s degree

གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ལག་ཁྱེར། = མཐོ་སློབ་བམ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཅིག་ལ་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཐོན་སྐབས་སྩོལ་བའི་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ཞིག