Browse Our Dictionary
M

mechanical energy

འཕྲུལ་ནུས། འགུལ་གནས་ནུས་པ། = དངོས་པོ་ཞིག་གི་གནས་བབས་དང་འགུལ་སྐྱོད་གཉིས་མཚུངས་ལྡན་གྱི་གནས་སྟབས་ནུས་པ་དང་འགུལ་སྟབས་ནུས་པའི་ཕྱོགས་བསྡོམས།