Browse Our Dictionary
M

medical expenses

སྨན་གྲོན། སྨན་བཅོས་འགྲོ་གྲོན།= རྨས་སྐྱོན་ནམ་ནད་གཞིའི་བརྟག་དཔྱད་དང་། བཅོས་ཐབས། སྔོན་འགོག་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཏང་བའི་འགྲོ་གྲོན་གང་རུང་ཞིག