Browse Our Dictionary
M

medical officer

སྨན་བཅོས་འགན་འཛིན། = སྤྱིར་སྨན་པ་གང་ཞིག་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་སྨན་བཅོས་དང༌། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་འབྲེལ་ལམ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་དུ་བསྐོས་པའི་གང་ཟག