Browse Our Dictionary
M

medical treatment

སྨན་བཅོས།= ན་ཚ་དང་། རྨས་སྐྱོན། འཁྲུག་སྐྱོན་སོགས་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་ནད་པར་ལྟ་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཚུལ།