Browse Our Dictionary
M

megapixel

པིག་ཚེག་ས་ཡ་མ། =བཤེར་འབེབས་དང་། གྲངས་འཛིན་པར་ཆས། དེ་བཞིན་ཡོ་ཆས་གཞན་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་འདྲ་པར་གྱི་སྤུས་ཚད་འཇལ་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་པིག་ཚེག་ས་ཡ་གཅིག