Browse Our Dictionary
M

mentally challenged

སེམས་ཁམས་སྐྱོན་ཅན།= ཀླད་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་གཞན་དང་མཚུངས་པའི་ནུས་རྩལ་གོང་འཕེལ་ལམ་ཤེས་རྟོགས་མི་ཐུབ་པའི།