Browse Our Dictionary
M

meteor

astron སྐར་མདའ། = བར་སྣང་གི་དངོས་གཟུགས་ཆུང་ངུ་འགའ་ཤས་སའི་གོ་ལའི་རླུང་ཁམས་ནང་ལྷུང་སྐབས་མེ་འབར་བཞིན་པ་མདའ་འཕང་བ་ལྟར་གྱི་སྣང་ཚུལ།