Browse Our Dictionary
M

methane

ན་རླུང། མི་ཐེན། = དྲོད་དང་ཁ་དོག་བྲལ་ཞིང་འབར་ནུས་ལྡན་ལ་རང་བྱུང་རླུང་གི་གྲུབ་ཆ་མང་གྲས་ཤིག་ཡིན། འབུད་རྫས་སུ་བེད་སྤྱོད་པ་དང། ཡང་རླུང་དང་སྐྱེ་ལྡན་འདུས་རྫས་འདྲ་མིན་མང་པོའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།