Browse Our Dictionary
M

military academy

༡། དམག་དཔོན་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་། = དམག་དཔུང་གི་ཁོངས་སུ་དཔོན་རིགས་ཀྱི་གོ་གནས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྦྱོང་བརྡར་སྤྲོད་སའི་རྒྱལ་ནང་གི་མཐོ་སློབ། ༢། དམག་སྦྱོང་སློབ་གྲྭ། = ཨ་རིའི་ནང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་སའི་སྒེར་བཙུགས་སློབ་གྲྭ་ཞིག