Browse Our Dictionary
M

military law

དམག་ཁྲིམས། = དམག་མིའི་སྒྲིག་ལམ་དང་། རྩོད་རྙོག དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཆད་གཅོད་ལུགས་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དྲག་པོའི་ཁྲིམས་ཁང་ནས་རྩ་འཛིན་བྱེད་པའི་སྒྲིག་གཞི།