Browse Our Dictionary
M

millennium bug

སྟོང་ལོའི་དྲྭ་འབུ། = ཀམ་པུ་ཊར་ཁ་ཤས་ནང་གི་མཉེན་ཆས་ཡིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོའི་ཟླ་བ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་གམ། ཡང་ན་དེ་རྗེས་ཀྱི་ལོ་དུས་ཚེས་གྲངས་ངོས་འཛིན་ཏག་ཏག་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག