Browse Our Dictionary
M

mindful dialogue

དྲན་ཤེས་བསྟེན་པའི་གྲོས་མོལ།= བསམ་ཞིབ་དང་སྤེལ་རེས་བྱ་རྒྱུའི་རྩ་འཛིན་གང་ཞིག་ཁྲོད་སློབ་ཕྲུག་གཞན་ལ་འགྲེལ་བཤད་དང་བར་ཆད་མ་བཏང་བར་སློབ་ཕྲུག་གཅིག་གིས་དྲིས་པའི་དྲི་བ་དང་། དོ་སྣང་དང་བཅས་ཉན་འཇོག་བྱེད་པ།