Browse Our Dictionary
M

minimum price

དམའ་མཐའི་རིན་གོང་།= བཟོ་སྐྲུན་པའི་ངོས་ནས་ཉེར་སྤྱོད་པ་ལ་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་རིན་འབབ་ཇི་ཙམ་བླང་ཆོག་མིན་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་རིན་གོང་དམའ་ཤོས་ཤིག