Browse Our Dictionary
M

mobile device

ལག་ཐོགས་ཡོ་ཆས།= ས་ཕྱོགས་གང་སར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཀམ་པུ་ཊར་ཆུང་གྲས་སམ་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ལྟ་བུའི་གློག་རྡུལ་མཁོ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཤིག