Browse Our Dictionary
M

mobile learning

བརྒྱུད་ཁྲིད་ཤེས་ཡོན།= སྤྱོད་བདེ་ཁ་པར་དང་ཀམ་པུ་ཊར་སོགས་བཀོལ་སྤྱོད་སྟབས་བདེ་བའི་གློག་འཕྲུལ་གང་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་རམ་སློབ་གསོ།