Browse Our Dictionary
M

mobile phone

འགྲུལ་འཁྱེར་ཁ་པར། ལག་ཐོགས་ཁ་པར། = ས་ཕྱོགས་གང་དུའང་བེད་སྤྱོད་དང༌། མཉམ་འཁྱེར་ཐུབ་པའི་སྐུད་མེད་རླུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་མཐུད་པའི་ཁ་པར།