Browse Our Dictionary
M

modern art

དེང་དུས་རི་མོ། དེང་རབས་རི་མོ། = དམིགས་བསལ་འདས་པའི་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་དང་བཅུ་དགུའི་ནང་བཟོས་པའི་གནད་འགག་ཅན་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ཁྱད་ཆོས་དང་འབྲི་སྟངས་ལས་བྱུང་བའི་རི་མོའི་འབྲི་རྩལ།