Browse Our Dictionary
M

monument

དྲན་རྟེན་དངོས་རྫས། = སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣའམ། གལ་ཆེའི་བྱུང་བ་ཁག་མི་མང་རྣམས་ལ་དྲན་སྐུལ་ཆེད་བཞེངས་པའི་ཁང་པ་དང༌། རྡོ་རིང༌། སྐུ་བརྙན་སོགས།