Browse Our Dictionary
M

moody

ཁམས་འགྱུར་སྐྱེན་པོ། = ཁྱད་པར་དུ་དགའ་བ་དང་སྐྱོ་བའི་ཁམས་སམ། མོས་པ་གང་ཞིག་ཚོད་དཔག་མི་ཐུབ་པར་གློ་བུར་དུ་འགྱུར་སྐྱེན་པའི་གང་ཟག