Browse Our Dictionary
M

morph

བཟོ་དབྱིབས་སྒྱུར་བ། = ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཤིག་སྤྱད་ནས་སྔར་ཡོད་བརྙན་པར་ཞིག་བརྗེ་འགྱུར་རམ་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད་ཚུལ།