Browse Our Dictionary
M

mouth guard

ཁ་སྲུང་། = ཁུ་ཚུར་དང་། པོ་ལོ་སོགས་རྩེ་སྐབས་སོ་དང་། སོ་རྙིལ་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་འགྱིག་ལས་བཟོས་པའི་ཁ་ནང་དུ་གྱོན་བྱེད་མཁྲེགས་པོ་ཞིག