Browse Our Dictionary
N

newsprint

ཚགས་ཤོག = ཐལ་ཤོགགསར་ཤོག་པར་སྐྲུན་གྱི་ཆེད་དུ་བེད་སྤྱད་ཅིང་། ཤིང་ཕྱེའི་ལྡེ་གུ་ལས་བཟོས་པའི་རིན་གོང་ཁེ་པོའི་ཤོག་བུ།