Browse Our Dictionary
N

non-pharmaceutical intervention

སྨན་མེད་ནད་འགོག =སྤྱི་ཚོགས་ནང་མི་མང་གི་ངོས་ནས་ནད་ཡམས་རིགས་སྨན་རྫས་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་སྔོན་འགོག་བྱ་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ།