Browse Our Dictionary
O

objective

དམིགས་ཡུལ། བསྒྲུབ་བྱ། = རང་ཉིད་ཀྱི་རྩོལ་བ་དང༌། བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དམིགས་འབེན་དུ་བཅངས་པའི་ཡུལ།