Browse Our Dictionary
O

Oktoberfest

བཅུ་པའི་ཆང་སྟོན། =འཇར་མ་ནིའི་མུ་ནིག་ཏུ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པའི་སྟོན་ཀའི་དུས་སྟོན་ཞིག་སྟེ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ཟླ་མཇུག་དང་བཅུ་པའི་མགོ་སྟོད་དུ་སྦི་རག་འཐུང་བའི་དམིགས་བསལ་དུས་སྟོན་ཞིག