Browse Our Dictionary
O

oligopoly

ཁེ་དབང་ཉུང་འཛིན་ཁྲོམ་ར། = ཁེ་ལས་མཉམ་འདུས་སམ། ཀམ་པ་ཎི་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་བཟོ་གྲྭ་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་འགྲན་སྡུར་དང་དབང་འཛིན་བྱེད་པའི་ཁྲོམ་རའི་གནས་སྟངས་ཤིག