Browse Our Dictionary
O

online auction

དྲྭ་ཐོག་རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར། =དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་རིན་འབབ་མཐོ་ཤོས་སྤྲོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ལ་རྒྱུ་དངོས་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་པའི་དྲྭ་ཚིགས།