Browse Our Dictionary
O

open primary

རང་མོས་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུ། = ཨ་རིའི་འགྲོ་ལུགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཚོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྐྱེ་བོ་སུ་རུང་ལ་འོས་འཕེན་ཆོག་པའི་སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུ།