Browse Our Dictionary
O

open universe

ཚད་བྲལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས། = འཐེན་ཤུགས་ཀྱི་ནུས་པས་རྒྱ་སྐྱེད་འགོག་པར་བྱེད་པ་ལ་གདོས་ཚད་འདང་ངེས་མེད་པས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་དུས་གཏན་དུ་རྒྱ་སྐྱེད་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་དཔེ་གཞི་ཞིག