Browse Our Dictionary
O

optician

མིག་ཤེལ་བཟོ་ཚོང་བ། = མིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མཁན་ནམ་ཚད་ལྡན་དྭངས་ཤེལ་གྱི་སྨན་ཡིག་སྤྲོད་མཁན་མ་ཡིན་པར་འཕྲད་ཤེལ་སྒྲིག་བཟོ་དང་དྭངས་ཤེལ་ཚོང་གཉེར་བྱེད་མཁན།