Browse Our Dictionary
O

origami

ཤོག་ལྟེབ་སྒྱུ་རྩལ། ཨོ་རི་གྷ་མི། = ཤོག་བུ་ལྟེབ་ཚིགས་རྒྱག་ནས་མཛེས་རྒྱན་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་བཟོ་བའི་ཉི་ཧོང་གྱི་ལག་རྩལ་ཞིག