Browse Our Dictionary
O

oscar

ཨོསྐར་བྱ་དགའ། = ལོ་ལྟར་ཨ་རི་ནས་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་དང་འཁྲབ་མཁན་རྩེ་ཕུད་ཁག་ལ་སྤྲོད་པའི་གསེར་རྩི་ཅན་གྱི་འདྲ་བརྙན་གཟེངས་རྟགས་ཤིག